Skip to main content

Rhwydweithio cymdeithasol nad yw ar werth.

Ddylai eich ffrwd gartref bod yn llawn gyda'r hyn sydd o fwyaf o bwys i chi, nid beth mae corfforaeth yn meddwl dylech ei weld. Cyfrwng cymdeithasol eithriadol o wahanol, yn ôl yn nwylo'r bobl.

Cadwch drefn ar eich llinell amser eich hun

Chi sy'n gwybod orau beth rydych chi am ei weld yn eich ffrwd cartref. Dim algorithmau na hysbysebion i wastraffu'ch amser. Dilynwch unrhyw un ar draws unrhyw weinydd Mastodon o gyfrif sengl a derbyn eu postiadau mewn trefn gronolegol, a gwnewch eich cornel o'r rhyngrwyd ychydig yn debycach i chi.

Dysgu mwy

Adeiladu eich cynulleidfa yn hyderus

Mae Mastodon yn cynnig cyfle unigryw i chi reoli'ch cynulleidfa heb ymyrraeth. Mae defnyddio Mastodon trwy eich seilwaith eich hun yn caniatáu ichi ddilyn a chael eich dilyn gan unrhyw weinydd Mastodon arall ar-lein, a gennych chi yn unig mae rheolaeth drosto.

Dysgu mwy

Cymedroli'r ffordd y dylai fe fod

Mae Mastodon yn rhoi penderfyniadau yn ôl yn eich dwylo. Mae pob gweinydd yn creu eu rheolau a'u rheoliadau eu hunain, sy'n cael eu gorfodi'n lleol ac nid o'r brig i'r bôn fel cyfryngau cymdeithasol corfforaethol, gan ei wneud yn fwyaf hyblyg wrth ymateb i anghenion gwahanol grwpiau o bobl. Ymunwch â gweinydd gyda'r rheolau rydych chi'n cytuno â nhw, neu ddechreuwch weinydd eich hunan.

Dewis gweinydd

Creadigrwydd heb ei ail

Mae Mastodon yn galluogi postiadau sain, fideo a llun, disgrifiadau hygyrchedd, arolygon barn, rhybuddion cynnwys, avatars animeiddiedig, emojis wedi'u teilwra, rheolaeth tocio lluniau cryno, a mwy, i'ch helpu i fynegi'ch hun ar-lein. P'un a ydych chi'n cyhoeddi'ch celf, eich cerddoriaeth, neu'ch podlediad, mae Mastodon yno i chi.

Dysgu mwy

Pam Mastodon?

Datganolideg

Rhy bwysig yw cyfathrebu enydol byd-eang i berthyn i un cwmni. Endid hollol annibynnol yw pob gweinydd Mastodon, â'r gallu i ryngweithio ag eraill i ffurfio un rhwydwaith cymdeithasol byd-eang.

Cod Agored

Mae Mastodon yn feddalwedd ffynhonnell agored am ddim. Rydym yn credu yn eich hawl i ddefnyddio, copïo, astudio a newid Mastodon fel y mynnwch, ac rydym yn elwa o gyfraniadau gan y gymuned.

Ddim ar werth

Parchwn eich rhyddid. Creuir a churadir eich ffrwd gennych chi. Ni fyddwn byth yn gwasanaethu hysbysebion nac yn gwthio proffiliau i chi eu gweld. Mae hynny'n golygu mai eich eiddo chi'n unig yw eich amser a'ch data.

Rhyngweithredol

Yn seiliedig ar brotocolau gwe, fe all Mastodon siarad ag unrhyw llwyfan arall sy'n gweithredu ActivityPub. Gydag un cyfrif fe gewch chi mynediad at bydysawd llawn apiau cymdeithasol - y ffedisawd.

Yr hyn mae ein defnyddwyr yn dweud

I've made so many friends on Mastodon because I can actually talk to people instead of getting buried by algorithms that reward meaningless numbers over actual interaction.

infinite love ⴳ@trwnh@mastodon.social

Mastodon does an amazing job at giving communities the autonomy necessary to thrive by giving them the keys to federate and moderate their own servers. But don't let that alone overshadow the fact that it simply does features that the major social networks try to do (e.g. image captioning, content warnings) astoundingly better.

Jenn Schiffer@jenn@pixel.kitchen

Mastodon has changed my opinion of social media, it's a refreshing take on microblogging with a focus on privacy and safety.

dansup@dansup@mastodon.social

I've been on federated platforms since 2008. Mastodon is the best iteration of federated platforms with a user interface that is pleasant to use and a community of folks that I consider friends.

Craig Maloney@craigmaloney@octodon.social

Mastodon is a privacy-friendly way to communicate with people which are interested in my work and the work of my authority. social.bund.de gives us the opportunity to incubate Mastodon accounts even for other federal authorities.

Ulrich Kelber@ulrichkelber@bonn.social

Mastodon allowed us to create a non-profit, abuse-free social network based on open web standards and principles, all the while allowing our moderators and members to reinvigorate the early web values of community, camaraderie and respect using modern, accessible technologies.

Jaz@jaz@toot.wales

Mastodon is a well-moderated fully-functional microblogging service with some great features!

해파리@jarm@qdon.space

It's social media with moderation that actually works.

voronoi potato@Vopo@mastodon.social

I could have joined an existing community, but I decided to self-host Mastodon.My posts to the world are replicated from my own servers and can be traced back to their originals. Since I own it, the platform will not be terminated or removed at the platform's discretion, and I can provide a long and stable service. I finally have this. Yay!

のえる@noellabo@fedibird.com

It's good software

halcy@halcy@icosahedron.website

Great community, friendly atmosphere, and free software! What else would you possibly need?

autumncheney@AutumnCheney@mastodon.social

I wanted to have a federated social network since 2013 that looked and felt great and where I can connect to like-minded people. Mastodon just gave me the last puzzle piece and I absolutely love it! Probably spend more than five hours a day on my own little space with a friendly community that truly cares.

Leonie@koyu@kopimi.space

I'm personally addicted to Mastodon, for me it's like if Facebook or Twitter had a friendly version— where I can discuss things with people around the world about every single thing they love. If there's a subreddit for everything, of course there's also a Mastodon community for everything: I've got one profile for sharing art, another one for casual conversation and another one for politics.

guedes@guedes@mastodon.social
Illustration of elephant characters on a globe.

Annibynnol pob tro

Meddalwedd am ddim a chod-agored wedi ei ddatblygu gan gorff nid-er-elw yw Mastodon. Mae cefnogaeth y cyhoedd yn cynnal ei ddatblygiad ac esblygiad yn uniongyrchol.

Cefnogir gan

Fastly
Datadog
Postmark
Medium
Lickability
Ramotion
AirVPN
Fire Stick Tricks
Papers Owl
Sex Toy Collective
sister-sites.co.uk
Masto.host - Fully managed Mastodon hosting
Auscasinos - Online casinos in Australia
Nettikasinot
Wide Angle Analytics
Experts Help Take My Online Classes - NoNeedToStudy.com
Krystal Hosting
Golden Eagle Coins
Mask Network
EarthWeb
SidesMedia
Bountii
Download VPN for PC by VeePN super simple, fast and trustful VPN for all family.

Sponsorship does not equal influence. Mastodon is fully independent.