Skip to main content

Gweinyddion

Nid un wefan yw Mastodon. Er mwyn ei ddefnyddio, mae angen i chi wneud cyfrif gyda darparwr—rydym yn eu galw yn weinyddion— sy'n gadael i chi gysylltu â phobl eraill ar draws Mastodon.

Mae'n hawdd dechrau gyda Mastodon

Gweinyddion

Y cam cyntaf yw penderfynu pa weinydd yr hoffech chi wneud eich cyfrif arno. Mae pob gweinydd yn cael ei weithredu gan sefydliad neu unigolyn annibynnol a gall fod yn wahanol o ran polisïau safoni.

Eich ffrwd

Gyda chyfrif ar eich gweinydd, gallwch ddilyn unrhyw berson arall ar y rhwydwaith, ni waeth ble mae eu cyfrif yn cael ei gynnal. Byddwch yn gweld eu postiadau yn eich ffrwd cartref, ac os byddant yn eich dilyn, byddant yn gweld eich rhai chi yn eu ffrwd nhw.

Hyblyg

Wedi dod o hyd i weinydd gwahanol y byddai'n well gennych chi? Gyda Mastodon, gallwch chi symud eich proffil yn hawdd i weinydd gwahanol ar unrhyw adeg heb golli unrhyw ddilynwyr. I fod mewn rheolaeth lwyr, gallwch greu eich gweinydd eich hun.

Yn ddiogel i bawb

Ni allwn reoli'r gweinyddion, ond gallwn reoli'r hyn yr ydym yn ei hyrwyddo ar y dudalen hon. Bydd ein sefydliad ond yn eich cyfeirio at weinyddion sydd wedi ymrwymo'n gyson i gymedroli yn erbyn hiliaeth, rhywiaeth a thrawsffobia.

Diogelwch

Mae pob gweinydd a restrir yma wedi ymrwymo i Cyfamod Gweinyddion Mastodon.

Rhanbarth

Yr ardal mae'r darparwr wedi'i seilio ynddi'n gyfreithiol.

Pwnc

Mae rhai darparwyr yn arbenigo mewn rhoi llety i gyfrifon o gymunedau penodol.

Iechyd y Rhwydwaith