Skip to main content

Danh sách máy chủ

Mastodon không phải là một trang web duy nhất. Để sử dụng nó, bạn cần tạo một tài khoản ở một máy chủ — Những máy chủcho phép bạn kết nối với những người khác trên Mastodon.

Dễ dàng bắt đầu với Mastodon

Danh sách máy chủ

Bước đầu tiên là quyết định máy chủ nào bạn muốn tạo tài khoản của mình. Mỗi máy chủ được vận hành bởi một tổ chức hoặc cá nhân độc lập và có thể khác nhau về các chính sách kiểm duyệt.

Bảng tin của bạn

Với tài khoản trên máy chủ của bạn, bạn có thể theo dõi bất kỳ người nào khác, bất kể tài khoản của họ được lưu trữ ở đâu. Bạn sẽ thấy các tút của họ trong bảng tin của bạn và nếu họ theo dõi bạn, họ sẽ thấy tút của bạn trong bảng tin của họ.

Linh hoạt

Bạn muốn tìm một máy chủ khác? Với Mastodon, bạn có thể dễ dàng di chuyển hồ sơ của mình sang một máy chủ khác bất kỳ lúc nào mà không mất bất kỳ người theo dõi nào. Để kiểm soát hoàn toàn, bạn có thể tạo máy chủ của riêng mình.

An toàn cho mọi người

Chúng tôi không thể kiểm soát các máy chủ, nhưng chúng tôi có thể kiểm soát những gì chúng tôi giới thiệu trên trang này. Tổ chức của chúng tôi sẽ giới thiệu các máy chủ luôn cam kết kiểm duyệt chống lại nạn phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính.

An toàn

Tất cả máy chủ liệt kê ở đây đã cam kết Giao ước máy chủ Mastodon.

Khu vực

Nơi lưu trữ máy chủ.

Chủ đề

Một số nhà cung cấp chuyên lưu trữ tài khoản từ các cộng đồng cụ thể.

Thống kê nền tảng