Skip to main content

Apps

Cách tốt nhất để làm quen với Mastodon là thông qua ứng dụng chính thức dành cho iOS và Android, nhưng bạn cũng có thể dùng các ứng dụng của bên thứ ba.

Tải ứng dụng

Download on the App StoreGet it on Google Play
Screenshots of Mastodon on iOS and Android, showing an artist's profile, reblogging, and a poll

Web app

Bạn luôn có thể sử dụng Mastodon từ trình duyệt trên máy tính để bàn hoặc điện thoại của mình! Nó có thể được thêm vào màn hình chính của bạn và một số trình duyệt thậm chí còn hỗ trợ thông báo đẩy, giống như một ứng dụng gốc!

API Mở

Mastodon là mã nguồn mở và có một API chỉn chu, được ghi chép đầy đủ, dành cho tất cả mọi người. Tạo ứng dụng của riêng bạn hoặc sử dụng một trong nhiều ứng dụng của bên thứ ba do các nhà phát triển khác tạo ra!

Ứng dụng bên thứ ba

Logo for Rodent
Android, Miễn phí

Rodent

Logo for Focus
Android, Miễn phí

Focus

Logo for Tusky
Android, Miễn phí

Tusky

Logo for Subway Tooter
Android, Miễn phí

Subway Tooter

Logo for Fedilab
Android, Miễn phí

Fedilab

Logo for Megalodon
Android, Miễn phí

Megalodon

Logo for Moshidon
Android, Miễn phí

Moshidon

Logo for ZonePane
Android, Miễn phí

ZonePane

Logo for Pachli
Android, Miễn phí

Pachli

Logo for Toot!
iOS, Trả phí

Toot!

Logo for Mast
iOS, Trả phí

Mast

Logo for iMast
iOS, Miễn phí

iMast

Logo for Ice Cubes
iOS, Miễn phí

Ice Cubes

Logo for Ivory
iOS, Trả phí

Ivory

Logo for Mammoth
iOS, Miễn phí

Mammoth

Logo for Woolly
iOS, Trả phí

Woolly

Logo for DAWN for Mastodon
iOS, Trả phí

DAWN for Mastodon

Logo for Mona
iOS, Trả phí

Mona

Logo for Radiant
iOS, Trả phí

Radiant

Logo for TootDesk
iOS, Miễn phí

TootDesk

Logo for Stomp (watchOS)
iOS, Trả phí

Stomp (watchOS)

Logo for feather
iOS, Miễn phí

feather

Logo for SoraSNS
iOS, Miễn phí

SoraSNS

Logo for Pipilo
iOS, Trả phí

Pipilo

Logo for Oxpecker (watchOS)
iOS, Trả phí

Oxpecker (watchOS)

Logo for Threaded
iOS, Miễn phí

Threaded

Logo for Pinafore
Web, Miễn phí

Pinafore

Logo for Elk
Web, Miễn phí

Elk

Logo for Buffer
Web, Miễn phí

Buffer

Logo for Statuzer
Web, Miễn phí

Statuzer

Logo for Fedica
Web, Miễn phí

Fedica

Logo for Phanpy
Web, Miễn phí

Phanpy

Logo for Trunks
Web, Miễn phí

Trunks

Logo for Litterbox
Web, Miễn phí

Litterbox

Logo for Tooty
Web, Miễn phí

Tooty

Logo for Mastodeck
Web, Miễn phí

Mastodeck

Logo for Tokodon
Máy tính, Miễn phí

Tokodon

Logo for Whalebird
Máy tính, Miễn phí

Whalebird

Logo for TheDesk
Máy tính, Miễn phí

TheDesk

Logo for Hyper­space
Máy tính, Miễn phí

Hyper­space

Logo for Mastonaut
Máy tính, Miễn phí

Mastonaut

Logo for Sengi
Máy tính, Miễn phí

Sengi

Logo for Bitlbee-Mastodon
Máy tính, Miễn phí

Bitlbee-Mastodon

Logo for Tuba
Máy tính, Miễn phí

Tuba

Logo for TootRain
Máy tính, Miễn phí

TootRain

Logo for Fedistar
Máy tính, Miễn phí

Fedistar

Logo for Tooter
SailfishOS, Miễn phí

Tooter

Logo for Amidon
Retro, Miễn phí

Amidon

Logo for BREXXTODON
Retro, Miễn phí

BREXXTODON

Logo for DOStodon
Retro, Miễn phí

DOStodon

Logo for Macstodon
Retro, Miễn phí

Macstodon

Logo for Masto9
Retro, Miễn phí

Masto9

Logo for Mastodon for Apple II
Retro, Miễn phí

Mastodon for Apple II

Logo for Mastodon 3.11 for Workgroups
Retro, Miễn phí

Mastodon 3.11 for Workgroups

Logo for Heffalump
Retro, Miễn phí

Heffalump

Logo for MOStodon
Retro, Miễn phí

MOStodon

Logo for Brutaldon
Retro, Miễn phí

Brutaldon