Skip to main content

ඔබව නොවිකුණන සමාජ ජාලය.

ඔබගේ මුල් පිටුවේ දිස්විය යුතු වන්නේ ඔබට වඩාත්ම වැදගත් දෑ මිස සමාගම් පෙන්වීමට තීරණය කරන දේවල් නොවේ. ජනතාව අත පවතින මුළුමනින්ම වෙනස් සමාජ මාධ්‍යකි.

ඔබගේ කාලරේඛාව පාලනය කරගන්න

ඔබගේ මුල් පිටුවෙහි දැකීමට අවශ්‍ය දෑ ඔබ හොඳින්ම දනියි. කාලය නාස්ති කරන ක්‍රමලේඛ හෝ දැන්වීම් නැත. තනි ගිණුමකින් විවිධ මාස්ටඩන් සේවාදායකවල පුද්ගලයින් අනුගමනය කර ඔවුන්ගේ පළ කිරීම් කාලානුක්‍රමණික අනුපිළිවෙලට ලබා ගන්න. අන්තර්ජාලයේ ඔබ සිටින කෙළවර මඳක් ඔබගේ මෙන් කරගන්න.

තව දැනගන්න

සැක නැතිව මිනිසුන් රැස් කරන්න

මාස්ටඩන් මගින් අතරමැදියන් රහිත අද්විතීය ශ්‍රාවක කළමනාකරණ පහසුකමක් සපයයි. ඔබගේම යටිතල ව්‍යුහය මත යෙදවෙන අතර වෙනත් ඕනෑම මාර්ගගත මාස්ටඩන් සේවාදායකයකින් අනුගාමිකයින් ලැබීමට මෙන්ම අනුගමනයට ද ඉඩ සලසයි. එය අන් අයගේ පාලනයට යටත් නොවේ, ඔබගේම පාලනයට නතුය.

තව දැනගන්න

යෝග්‍ය ආකාරයට නියාමනය

තීරණ ගැනීම නැවතත් ඔබගේ අතට පත් කරයි. සියළුම සේවාදායක තම තමන්ගේම නීති සහ නියාමන සාදා ගනියි, ඒවා දේශීයව ක්‍රියාත්මක වන අතර සංස්ථානික සමාජ මාධ්‍ය මෙන් ඉහළ සිට පහළට නොවේ. විවිධ කලාපවල අවශ්‍යතා සඳහා ප්‍රතිචාර දැක්වීමේදී එය වඩාත් නම්‍යශීලී කරයි. යහපත් නීති සහිත සේවාදායකයකට එක් වන්න, හෝ ඔබම සත්කාරකත්‍වය දරන්න.

සේවාදායකයක් සොයන්න

අද්විතීය නිර්මාණශ්‍රීලතාව

ඔබට මාර්ගගතව බෙදා හැරීමට අවශ්‍ය හඬපට, දෘශ්‍යක හා ඡායාරූප, සවිස්තරාත්මක ප්‍රවේශ්‍යතා, ඡන්ද විමසීම්, අවවාද අන්තර්ගත, සජීවිකරණ ප්‍රතිරූප, අභිරුචි ඉමෝජි, සංක්‍ෂිප්ත රූප සැකසීම් සහ තවත් බොහෝ දෑ සඳහා සහාය දක්වයි. ඔබගේ කලා නිර්මාණ, ඔබගේ ගීත ප්‍රකාශනයට මෙන්ම ඔබගේ ප්‍රචාරණ ආදී සියළුම කටයුතු සඳහා මාස්ටඩන් ඔබ වෙනුවෙන් තිබේ.

තව දැනගන්න

ඇයි මාස්ටඩන්?

විමධ්‍යගත

ක්‍ෂණික ගෝලීය සන්නිවේදනය එක් සමාගමකට අයත් වීම ඉතා වැදගත්ය. සෑම මාස්ටඩන් සේවාදායකයක්ම සම්පූර්ණයෙන්ම ස්වාධීන වන අතර, එක් ගෝලීය සමාජ ජාලයක් පිහිටුවීමට අන් අය සමඟ අන්තර් ක්‍රියා කළ හැකිය.

විවෘත මූලාශ්‍ර

මාස්ටඩන් යනු නොමිලේ හා විවෘත මූලාශ්‍ර මෘදුකාංගයකි. උචිත පරිදි මාස්ටඩන් භාවිතයට, අධ්‍යනයට, පිටපත් සහ වෙනස් කිරීම සඳහා ඔබට අයිතියක් ඇතැයි විශ්වාස කරන අතර ප්‍රජාව සපයන දායකත්වයෙන් ප්‍රතිලාභ ලබන්නෙමු.

විකිණීමට නොවේ

ඔබගේ සංග්‍රහය ඔබ සංවිධානය කර සාදා ඇත. ඔබගේ නියෝජනයට ගරු කරන හෙයින් කිසිදු තල්ලු දැනුම්දීමක් හෝ දැන්වීමක් අඩංගු නොකෙරේ. එයින් අදහස් වන්නේ ඔබගේ දත්ත හා කාලය තනිකර ඔබගේ පමණක් බවයි.

අන්තර්යෙදවීම

විවෘත වියමන කෙටුම්පත් මත තනා තිබෙන මාස්ටඩන් සඳහා ActivityPub භාවිතා කරන වෙනත් ඕනෑම වේදිකාවක් සමඟ සම්බන්ධ වීමට හැකිය. එක් ගිණුමකින් ඔබට සමස්ත සමාජ යෙදුම් විශ්වය වෙත ප්‍රවේශය ලැබේ — ෆෙඩිවර්ස්.

අපගේ පරිශ්‍රීලකයින් පවසන දෑ

I've made so many friends on Mastodon because I can actually talk to people instead of getting buried by algorithms that reward meaningless numbers over actual interaction.

infinite love ⴳ@trwnh@mastodon.social

Mastodon does an amazing job at giving communities the autonomy necessary to thrive by giving them the keys to federate and moderate their own servers. But don't let that alone overshadow the fact that it simply does features that the major social networks try to do (e.g. image captioning, content warnings) astoundingly better.

Jenn Schiffer@jenn@pixel.kitchen

Mastodon has changed my opinion of social media, it's a refreshing take on microblogging with a focus on privacy and safety.

dansup@dansup@mastodon.social

I've been on federated platforms since 2008. Mastodon is the best iteration of federated platforms with a user interface that is pleasant to use and a community of folks that I consider friends.

Craig Maloney@craigmaloney@octodon.social

Mastodon is a privacy-friendly way to communicate with people which are interested in my work and the work of my authority. social.bund.de gives us the opportunity to incubate Mastodon accounts even for other federal authorities.

Ulrich Kelber@ulrichkelber@bonn.social

Mastodon allowed us to create a non-profit, abuse-free social network based on open web standards and principles, all the while allowing our moderators and members to reinvigorate the early web values of community, camaraderie and respect using modern, accessible technologies.

Jaz@jaz@toot.wales

Mastodon is a well-moderated fully-functional microblogging service with some great features!

해파리@jarm@qdon.space

It's social media with moderation that actually works.

voronoi potato@Vopo@mastodon.social

I could have joined an existing community, but I decided to self-host Mastodon.My posts to the world are replicated from my own servers and can be traced back to their originals. Since I own it, the platform will not be terminated or removed at the platform's discretion, and I can provide a long and stable service. I finally have this. Yay!

のえる@noellabo@fedibird.com

It's good software

halcy@halcy@icosahedron.website

Great community, friendly atmosphere, and free software! What else would you possibly need?

autumncheney@AutumnCheney@mastodon.social

I wanted to have a federated social network since 2013 that looked and felt great and where I can connect to like-minded people. Mastodon just gave me the last puzzle piece and I absolutely love it! Probably spend more than five hours a day on my own little space with a friendly community that truly cares.

Leonie@koyu@kopimi.space

I'm personally addicted to Mastodon, for me it's like if Facebook or Twitter had a friendly version— where I can discuss things with people around the world about every single thing they love. If there's a subreddit for everything, of course there's also a Mastodon community for everything: I've got one profile for sharing art, another one for casual conversation and another one for politics.

guedes@guedes@mastodon.social
Illustration of elephant characters on a globe.

සැමවිට ස්වාධීනයි

මාස්ටඩන් යනු ලාභ නොලබන සංවිධානයක් මගින් සංවර්ධනය කරන ලද නොමිලේ සහ විවෘත මූලාශ්‍ර මෘදුකාංගයකි. මහජන සහයෝගය මත සෘජුවම සංවර්ධනය හා අභිවර්ධනය රැඳෙයි.

සහයෝගය

Fastly
Datadog
Postmark
Medium
Lickability
Ramotion
AirVPN
Fire Stick Tricks
Papers Owl
Sex Toy Collective
sister-sites.co.uk
Masto.host - Fully managed Mastodon hosting
Auscasinos - Online casinos in Australia
Nettikasinot
Wide Angle Analytics
Experts Help Take My Online Classes - NoNeedToStudy.com
Krystal Hosting
Golden Eagle Coins
Mask Network
EarthWeb
SidesMedia
Bountii
Download VPN for PC by VeePN super simple, fast and trustful VPN for all family.

Sponsorship does not equal influence. Mastodon is fully independent.